Mirësevini

Hidrodrini – Kompania rajonale e ujësjellësit dhe kanalizimit – Sh. A.

 

Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar në Tetor te vitit 2004 ne bazë të marrëveshjes së përbashkët  ndërmjet  Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM),  dhe pese komunave ( Pejë, Deçan, Istog, Kline dhe Junik).

Nga data 31.05.2007  K.U.R “Hidrodrini” Sh. A., nga Qeveria e Kosovës gjegjësisht nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik është pajtuar të zhvilloj aktivitetin  me numër të ri të biznesit 70432209. Kompania si Shoqëri Aksionare është e organizuar sipas rregullit ekzistues të ligjeve të Kosovës.

Sipas Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrje Publike jemi nën Ministrin e Zhvillimit Ekonomik të Republikës të Kosovës si Ndërmarrje Publike Qendrore.

K.U.R “Hidrodrini”Sh. A. është institucion publik profesional i licencuar nga Autoriteti Rregullator për Sherbime të Ujit, për  ofrimin e shërbimeve baze, të furnizimit me ujë të pijshëm dhe shërbimet  kanalizimit.

lexo më shumë…